poniedziałek, 12 listopada 2012

 WARSZTAT- ZARZĄDZANIE CZASEM  - ŁÓDŹ

Data szkolenia: 24 listopada 2012 r., godz. 10:00 - 18:00
Miejsce: klub "Cash Flow", Łódź, ul. Sterlinga 8 (róg Pomorskiej)
Cena: 100,00 zł
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat reguł oraz metod zarządzania zarówno czasem jak i wyznaczonymi przez nich samych celami. Uczestnikom oferujemy pomoc w przejściu na wyższy, bardziej efektywny poziom zarządzania sobą i innymi w czasie. Uczestnicy dowiedzą się jak podnosić efektywność pracy własnej, poznają sposoby właściwego stawiania celów i ustalania właściwych priorytetów. W trakcie trwania szkolenia szczegółowo zostaną omówione strategie zarządzania czasem ( kwadrat Eisenhowera, metoda ABC i in.) oraz stawiania celów (metoda SMART). W czasie zajęć każdy z uczestników będzie miał możliwość przećwiczenia omawianych strategii pod okiem osoby prowadzącej szkolenie. Przedstawione zostaną również najczęstsze błędy popełniane w zarządzaniu czasem.

Program warsztatu  "Zarządzanie czasem "
1.      Wprowadzenie w tematykę zarządzania czasem
2.      Ćwiczenie-autodiagnoza własnego systemu podziału czasu
    (Przerwa kawowa)
3.      Określanie celów życiowych bliskich i dalekich
4.      Wyznawany system wartości a cele
5.      Warunki skutecznego określania celów (metoda SMART)
6.      Techniki ułatwiające osiąganie celów i praca z własnymi przekonaniami
7.      Ćwiczenie: pozytywne i negatywne skutki odkładania realizacji zadań
      (Przerwa obiadowa)
8.  Porządkowanie zadań wg ważności, pilności i hierarchii  (zasada Eisenhowera)
9.  Techniki ułatwiające planowanie czasu
    (Przerwa)
10.  Ćwiczenie "podróż w czasie"
11.  Podsumowanie warsztatu i zakończenie

Autoprezentacja wykładowcy:
"Nazywam się Monika Prażmowska.  Jestem psychologiem z wieloletnim stażem pracy.
W 2003 r. ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie studiuję podyplomowo doradztwo zawodowe.
Jestem także absolwentką kursów Metody Silvy I i II st., Silvy w Biznesie, Twórczej Wizualizacji, Seminarium Reiki I st.
 Prowadzę warsztaty i szkolenia psychologiczne oraz  indywidualne konsultacje.
Specjalizuję się w szkoleniach z tematyki rozwijania umiejętności psychospołecznych, komunikacji interpersonalnej, poczucia własnej wartości, relaksacji, wizualizacji, zarządzania czasem, wyznaczania celów,  automotywacji,  asertywności,  konfliktu, mediacji, twórczego myślenia, metod radzenia sobie ze stresem, przygotowywania CV i listów motywacyjnych,  rozmowy kwalifikacyjnej, metod poszukiwania pracy.
Współpracowałam z takimi organizacjami jak Stowarzyszenie Mediatorów "Pactus", Centrum Praw Kobiet, Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej "Start",  Europejskie Centrum Edukacji Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Inicjatyw Rozwoju Regionalnego, Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr, oraz szkołami podstawowymi, średnimi i wyższymi.
Moimi pasjami są: sztuka, decoupage, taniec, jazda na rowerze, górskie wędrówki, poznawanie nowych miejsc, książki i filmy podróżnicze.
Bardzo lubię dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami. Do takiej wymiany zachęcam uczestników warsztatów, które prowadzę."
- 23 listopada (piątek, godz.18:00) odbędzie  się  wykład na temat psychologii zarządzania czasem, będący prezentacją szkolenia zaplanowanego na 24 listopada; spotkanie poprowadzą: psycholog Monika Prażmowska i filozof Lech Dauksza. Wstęp gratis.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz